Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tinkuotojo padėjėjas/1

Pavadinimas anglų kalba

Plasterer's Assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01609

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-12-07

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, parenka reikiamus įrankius, prietaisus, paviršių paruošimui, tinkavimui, jais naudojasi, naudojasi paaukštinimo priemonėmis, paruošia paviršius tinkavimui, nužymi paviršius, paruošia tinkavimo skiedinį, užmeta skiedinį ant paviršiaus ir jį išlygina.