Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Automobilių pirkimo-pardavimo tarpininkas (brokeris)/3

Pavadinimas anglų kalba

Automobile sales agent (broker)

Valstybinis kodas

PROFKVAL01588

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: sudaro pagrindines sutarčių formas, vykdymo sąlygas, atlieka įvairių prekių užsakymą, pristatymą, pardavimą. ir aptarnavimą, teikia specializuotą informaciją pirkėjams apie automobilius ir jų aptarnavimo įrangą, sudaro tikslines klientų grupes (segmentus), paaiškina paskolos, lizingo, kredito, draudimo sąlygas, bendrauja, aptarnauja ir veda dalykinius pokalbius su partneriais, saugo komercines paslaptis, įvertina turto, jo atskirų rūšių apskaitos tvarką įmonėje, dirba personaliniu kompiuteriu, paaiškina automobilio pagrindinių agregatų veikimo principus, konstrukciją, parenka reikiamas degalų, tepalų rūšis ir kitas reikalingas priemones automobilio eksploatacijai, vadovaujasi darbuotojo saugos ir sveikatos darbe reikalavimais, laikosi priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir vidaus tvarkos taisyklių.