Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Smulkaus verslo paslaugų teikėjas/3

Pavadinimas anglų kalba

Small business service conveyor

Valstybinis kodas

PROFKVAL01406

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-01-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: žino ekonominio proceso dalyvius bei sąveiką tarp jų, veda įmonės apskaitą, parengia verslo planą, naudojasi LR teisiniais aktais, organizuoja įmonės veiklą, atlieka vidaus auditą, ruošia ir tvarko įmonės dokumentaciją, atlieka rinkos tyrimus, vartoja valstybinę kalbą, bendrauja su klientais, vadovaujantis profesine etika, bendrauja pasirinkta užsienio kalba, naudojasi informacinėmis technologijomis.