Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įmonės darbo organizatorius/3

Pavadinimas anglų kalba

Company manager

Valstybinis kodas

PROFKVAL00543

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: žino įstatymus, reglamentuojančius įmonės kūrimo, ūkinę ir komercinę veiklą, turi verslo vadybos, ekonomikos, finansų pagrindus, žino investicijų, mokesčių sistemą Lietuvoje, muitus, prekių įvežimo taisykles, supranta rinkodaros, reklamos, personalo organizavimo esmę, turi raštvedybos, darbo su kompiuteriu pagrindus, moka organizuoti įmonės padalinio veiklą, geba tvarkyti apskaitos bei finansinius dokumentus, finansines ataskaitas, gali bendrauti su interesantais, priima sprendimus, organizuoja susitikimus, derybas, sugeba tvarkyti įmonės dokumentaciją, teisingai įforminti dokumentus, užsienio kalba sugeba bendrauti su interesantais, parašo tarnybinius raštus.