Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Verslo įmonių kompiuterininkas/3

Pavadinimas anglų kalba

Business computer specialist

Valstybinis kodas

PROFKVAL00524

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Verslo įmonių kompiuterininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti kompiuterininku. Asmuo, įgijęs verslo įmonių kompiuterininko kvalifikaciją, turi: gebėti suprasti modulinį ir objektinį programavimą, projektuoti ir kurti taikomąsias programas, projektuoti ir kurti nesudėtingas duomenų bazes, administruoti kompiuterių tinklus, tikrinti ir eksploatuoti programas, atlikti programinės įrangos priežiūrą, analizuoti taikomųjų programų naudojimo efektyvumą ir tirti atnaujinimo poreikį, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą kompiuterių paslaugų įmonėje arba jos padalinyje; žinoti personalinio kompiuterio sandarą, darbą lan ir wan tinkluose, duomenų bazių teorijos elementus, operacines sistemas ir programinius paketus, programavimą, įmonės veiklos kontrolės būdus; mokėti rašyti nesudėtingas programas ir scenarijus, dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, mėgti darbą su kompiuterine technika. Verslo įmonių kompiuterininko kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal verslo įmonių kompiuterininko mokymo programą. Norintiems siekti verslo įmonių kompiuterininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję verslo įmonių kompiuterininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse, pradėti savo verslą.