Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sekretorius-referentas/3

Pavadinimas anglų kalba

Secretary-reviewer

Valstybinis kodas

PROFKVAL00423

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: žino įstaigos darbo organizavimo tvarką, LR raštvedybos standarto reikalavimus, raštvedybos organizavimo pagrindus, žino informacijos priėmimo, saugojimo, kaupimo ir perdavimo taisykles, žino vadybos pagrindus, darbo teisės pagrindus, įstatymus, reglamentuojančius įmonės, įstaigos ūkinę komercinę veiklą, žino tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio vedimo taisykles, kalbos kultūros reikalavimus, reikalavimus sekretorės išvaizdai, aprangai, makiažui, išmano patalpų estetiką, jų tvarkymą, kambarinių augalų priežiūrą, puokščių komponavimą atitinkamoms progoms, įformina organizacinius, tvarkomuosius dokumentus, tvarko įstaigos dokumentaciją, naudojasi naujomis ryšių ir kitomis orgtechninėmis priemonėmis, dirba personaliniu kompiuteriu, organizuoja posėdžius ir pasitarimus, lankytojų, interesantų ir svečių priėmimą, lietuvių ir bent viena užsienio kalba bendrauja su interesantais, parašo verslo, komercinius laiškus, organizuoja telefoninius pokalbius, tvarko komandiruotes, avansines apyskaitas, referuoja, ruošia pranešimus.