Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mūrininkas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Bricklayer

Valstybinis kodas

F143311

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: statinių konstrukcijų mūrijimas, mūro konstrukcijoms būtinų elementų montavimas ir betonavimas, mūro remontas.
Tipinės darbo priemonės: asmens apsaugos priemonės, mūrininko rankiniai skiedinio paskleidimo, siūlių rievėjimo, plytų ir kitų dirbtinių ar natūralių akmenų paėmimo, skaldymo ir panašūs įrankiai, skiedinio paruošimo įranga, įrankiai ir inventorius, matavimo, kokybės tikrinimo prietaisai, paaukštinimo priemonės ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu; dirbama atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose, įvairiomis oro sąlygomis; tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Papildoma informacija: mūrininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Mūrininkas dirba individualiai ir grupėje, užduotis vykdo savarankiškai. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Mūrininkas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudojantis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikant žinomus ir išbandytus sprendimus, naudojantis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Mūrininkui veiklos uždavinius nustato aukštesnės
kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti mūrijimo medžiagas, gaminius ir įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti mūrininko darbo vietą.
3. Prikabinti, atkabinti krovinius.
4. Skaityti statinio darbo projektą.
5. Įrengti mūro konstrukcijoje numatytą hidroizoliaciją.
6. Mūryti konstrukcijas iš plytų.
7. Mūryti konstrukcijas iš blokelių.
8. Mūryti konstrukcijas iš lauko akmenų.
9. Remontuoti mūrines konstrukcijas ar jų elementus.
10. Montuoti mūrinio statinio konstrukcijas.
11. Betonuoti mūrinio statinio konstrukcijas.