Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Logistas/3

Pavadinimas anglų kalba

Logistics worker

Valstybinis kodas

PROFKVAL00265

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2022-01-20

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: žino prekybinės ir gamybinės, didmeninės ir mažmeninės įmonės funkcijas, darbo organizavimo struktūrą ir įmonės struktūrinių padalinių funkcijas, žino vietinius ir užsienio prekių gamintojus, tiekėjus bei jų produkcijos prekių asortimentą, moka rasti ir naudojasi informacija apie konkurentus, moka formuoti prekių asortimentą, žino prekių savybes, kokybės reikalavimus, prekių laikymo sąlygas ir jų transportavimą, prekių realizavimo terminus, turi marketingo pagrindus, žino planavimo esmę, rinkos ekonomikos pagrindus, tarptautinę prekybą, žino įmonės steigimo teisinius pagrindus, turi administracinės ir baudžiamosios teisės pagrindus, turi užsienio kalbos komercinio žodyno pagrindus, turi bendravimo psichologijos ir verslo etikos pagrindus, žino kalbos kultūros ir dalykinės komunikacijos principus, laikosi darbų saugos reikalavimų, apskaito materialinių vertybių judėjimą, kontroliuoja realizuojamų prekių kokybę, prekių realizavimo terminus; įformina prekių kiekinį ir kokybinį priėmimą, sertifikuoja ir standartizuoja prekes, vertina verslo įmonės ūkinę - prekybinę veiklą, pateikia apibendrinančias išvadas, padeda sprendžiant verslo įmonės veiklos problemas.