Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aludaris/3

Pavadinimas anglų kalba

Brewer

Valstybinis kodas

PROFKVAL00011

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: priima, sandėliuoja ir paruošia alaus gamybai reikalingas žaliavas, atlieka alaus gamybos technologines operacijas: paruošia salyklą, pagamina ir raugina misą, brandina, filtruoja ir pilsto alų, įvertina alaus kokybę jusliniu ir laboratoriniu būdu, naudojasi technologiniais alaus gamybos ir pilstymo įrengimais, naudojasi alaus gamybai reikalinga normatyvine-technologine dokumentacija (receptūromis, standartais), veda žaliavos ir gatavos produkcijos judėjimo apskaitą, apskaičiuoja alaus savikainą ir pardavimo kainą, laikosi geros higienos praktikos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.