Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Geologijos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Geology

Valstybinis kodas

KVALLAIP00049

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Geologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti geologo darbą. Asmuo, įgijęs geologijos bakalauro kvalifikaciją, turi: - gebėti atlikti aplinkos ir geologinius tyrimus, vertinti aplinkos būklę, parengti geologinių tyrimų medžiagą, išvadas ir siūlymus, parengti teritorijų palnus atsižvelgiant į gautus vertinimo rezultataus; - žinoti geologinės aplinkos procesus ir reiškinius, geologinių tyrimų metodus, gelmių apsaugos ir naudojimo būdus ir galimybes, teisės normas, humanistinės moralės normas ir profesinę etiką; - mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku. Geologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal geologijos studijų programą. Norintiems siekti geologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti geologu nėra pripažįstami Įgiję geologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti geologijos įmonėse ir įstaigose, užsiimančiose įvairių rūšių geologiniais tyrimais, naudingųjų iškasenų paieška ir žvalgymu, aplinkos tyrimais, aplinkos būklės vertinimu, dalyvauti gelmių naudojimo ir apsaugos valdymo, teritorijų planavimo darbe.