Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

0,4-10 kV įtampos elektros įrenginių montuotojas/3

Pavadinimas anglų kalba

0,4 to 10 Kv electrical equipment assembler

Valstybinis kodas

PROFKVAL01488

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-01-12

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: atlieka šaltkalviškus darbus, parenka matavimo prietaisus ir atlieka matavimus, skaito nesudėtingas principines montavimo elektros schemas, naudoja įvairias elektrotechnines medžiagas elektros įrenginių montavime ir eksploatacijoje, taiko norminius dokumentus, susijusius su darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos reikalavimais, įvertina žalingą žmogaus gamybinės veiklos poveikį gamtai, suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, montuoja 0,4-10 kV įtampos transformatorines, montuoja ir eksploatuoja asinchroninius variklius, montuoja ir eksploatuoja valdymo ir apsaugos aparatus, montuoja ir eksploatuoja atvadines ir įvadines elektros spintas.