Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

PROFKVAL01111

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Nėra duomenų

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Nėra duomenų

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-02-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų