Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Seksualinis smurtas prieš vaikus: kaip atpažinti ir padėti

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

4

Programos aprašymas

Programos tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų seksualinio smurto prieš vaikus atpažinimui bei tinkamam reagavimui.

Programos uždaviniai:
*Apibrėžti seksualinio smurto prieš vaikus sampratą;
*Palyginti natūralią vaikų seksualinę raidą su sutrikdyta;
*Identifikuoti pagrindinius seksualinio smurto prieš vaikus požymius:
*Apibrėžti tinkamus reagavimo būdus, įtarus, kad vaikas galimai nukentėjęs nuo seksualinės prievartos;
*Pristatyti specializuotas institucijas, teikiančias pagalbą nuo seksualinės prievartos nukentėjusiems vaikams.

Poreikis, naujumas ir aktualumas: Tyrimais patvirtinta, kad 1 iš 5 vaikų Europoje tampa seksualinės prievartos auka. Nukentėję vaikai dažniausiai nedrįsta apie tai pranešti suaugusiesiems arba nesupranta, jog yra išnaudojami, o ir suaugusieji stokoja gebėjimo atpažinti nukentėjusį vaiką bei drąsos informuoti teisėsaugos pareigūnus apie galimai įvykusį nusikaltimą. Pastaruoju metu žiniasklaidoje vis daugiau kalbama apie vaikų patiriamą seksualinę prievartą, visuomenėje girdima vis daugiau diskusijų šia tema, tai įrodo, kad ši problema tiek Lietuvoje, tiek užsienyje yra itin aktuali, todėl svarbu žinoti, kaip atpažinti vaikų seksualinę prievartą bei kaip elgtis ją atpažinus.

Programą vykdo vienintelis Lietuvoje specializuotas globos namų "Užuovėja" Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras. Programa nemokama, vykdoma tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu.

Programos reikalavimai

Specialistai, dirbantys su vaikais ir/ar šeimomis
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Globos namai "Užuovėja"

Programos teikėjo savivaldybė

Vilniaus m. sav.

Programos teikėjo adresas

Vilnius, Rukeliškių g. 26, LT-10101

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Palydovo g. 29A, LT-11107, Vilnius

Renginio pradžia: 2023-03-16 14:00
Renginio tipas: Seminaras
Vykdančioji institucija: Globos namai "Užuovėja"
Renginio svetainės adresas: https://docs.google.com/forms/d/1AkdGN1rAqNdg-Mh9BrYM2Mo4IK7bjbXFrJTJk9xZxWY/edit
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 370 6187752
Renginio koordinatoriaus el. paštas: vilma.paliaukiene@uzuoveja.lt