Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Programos pažymėjimų kodai ir pavadinimai

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. I. Kanto g. 76614,

Profesinio bakalauro diplomas