Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121MX066

Dalyko pedagogika

6121MX062

Mokomojo dalyko pedagogika