Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6121MX066

Gamtamokslinis ugdymas

6121MX017

Kūno kultūra ir gamtamokslinis ugdymas