Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
6531NX001

Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

6531NX009

Anglų kalba naujosioms medijoms

6531BX025

Interaktyvios medijos ir technologijos

6531LX014

Logistikos verslas

6531BX008

Mobiliosios technologijos ir saugumas

6531BX006

Programavimas ir internetinės technologijos

6531BX037

Programavimas ir internetinės technologijos

6531NX008

Taikomoji anglų kalba

6531LX013

Turizmas ir renginiai

6531LX012

Verslo vadyba ir marketingas

6531BX007

Žaidimų kūrimas