Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos
Išduodamas pažymėjimas
Kodas
Pavadinimas
6531NX001

Anglų kalba ir tarptautinė komunikacija

6616,

Profesinio bakalauro diplomas

6531NX009

Anglų kalba naujosioms medijoms

6616,

Profesinio bakalauro diplomas

6531BX025

Interaktyvios medijos ir technologijos

6616,

Profesinio bakalauro diplomas

6531LX014

Logistikos verslas

6616,

Profesinio bakalauro diplomas

6531BX008

Mobiliosios technologijos ir saugumas

6616,

Profesinio bakalauro diplomas

6531BX006

Programavimas ir internetinės technologijos

6616,

Profesinio bakalauro diplomas

6531BX037

Programavimas ir internetinės technologijos

6616,

Profesinio bakalauro diplomas

6531NX008

Taikomoji anglų kalba

6616,

Profesinio bakalauro diplomas

6531LX013

Turizmas ir renginiai

6616,

Profesinio bakalauro diplomas

6531LX012

Verslo vadyba ir marketingas

6616,

Profesinio bakalauro diplomas

6531BX007

Žaidimų kūrimas

6616,

Profesinio bakalauro diplomas