Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Natūralios kosmetikos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540711

Valstybinis kodas

M44071102

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Chemijos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Natūralios kosmetikos gamintojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

18 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

42 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Natūralios kosmetikos gamintojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-29

Programos moduliai

9836

Programos apimtis kreditais

90
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje: mokantį kurti ir gaminti natūralios kosmetikos produktus, realizuoti savo pagamintą produkciją. Programos paskirtis – sudaryti sąlygas ir galimybes įgyti kompetencijas, reikalingas natūralios kosmetikos gaminimo procesams vykdyti: taikyti natūralios kosmetikos gamybos reikalavimus, naudoti augalus augalų vandens gamybai, gaminti natūralios kosmetikos priemones iš augalinės ir gyvulinės kilmės žaliavų, gaminti muilą, realizuoti natūralios kosmetikos produktus. Asmenys, įgiję natūralios kosmetikos gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti natūralios kosmetikos gamybos ar prekybos įmonėse, grožio salonuose ar studijose, kuriose naudojama natūrali kosmetika, taip pat galės individualiai gaminti natūralios kosmetikos produktus bei juos realizuoti. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.