Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540721

Valstybinis kodas

M44072101

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

10 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

30 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-29

Programos moduliai

9508

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuotą maisto pramonės darbuotoją, gebantį dirbti specializuotose maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės įmonėse arba cechuose bei prekybos centrų mėsos, kulinarijos, duonos kepimo bei konditerijos gaminių paruošimo padaliniuose, gebančius parinkti tinkamas žaliavas ir medžiagas maisto produktų gamybai, atlikti žaliavos paruošimo technologines operacijas, naudojantis įrengimais bei inventoriumi, nustatyti žaliavos kokybę, apskaičiuoti reikiamą žaliavos kiekį, ruošti pusgaminius, nustatyti pusgaminio kokybę, kokybiškai atlikti maisto produktų gamybos technologinius procesus, įvertinti maisto produkto, gauto technologinio proceso tarpiniu ir galutiniu etapu, kokybę, naudoti pažangias darbo priemones ir technologijas, saugiai dirbti, vadovautis gamybos ir asmens higienos tvarka, naudotis technologine literatūra, informacinėmis priemonėmis, taikyti ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui.