Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Burnos higiena (anglų k. - Dental Hygiene)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Burnos higienistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Study field evaluation report _Klaipeda Collage.pdf

Valstybinis kodas

6531GX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštojo koleginio išsilavinimo burnos higienos specialistus, kurie savarankiškai arba komandoje su gydytojais odontologais ir padėjėjais teiks burnos priežiūros paslaugas, apimančias burnos sveikatos būklės ištyrimą, burnos priežiūros paslaugų teikimą pagal pacientų poreikius, standartizuotą burnos sveikatos būklės ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikio vertinimą, sistemingą individų ir bendruomenės burnos sveikatos ugdymą.
Studijų rezultatai:
Baigę studijas, Burnos higienos studijų programos absolventai:
1. Kuria pasitikėjimu grįstus, nekonfliktiškus santykius su kolegomis, pacientais ir verslo partneriais, efektyviai dirba komandoje su įvairių specializacijų gydytojais odontologais, jų padėjėjais ir visuomenės sveikatos specialistais.
2. Užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir lanksčiai reaguoja į paslaugų paklausos dinamiką.
3. Demonstruoja darbo saugos ir higienos reikalavimų supratimą ir užtikrina pacientų etinių bei teisinių interesų apsaugą.
4. Įvertina paciento burnos ir bendrą sveikatos būklę.
5. Teikia visapusiškas, technologijų ir mokslo plėtrą atitinkančias burnos priežiūros paslaugas įvairių poreikių turintiems pacientams.
6. Standartizuotai vertina bendruomenės burnos sveikatos būklę, intervencijų poreikį ir jų efektyvumą.
7. Sistemingai ugdo individų ir bendruomenės burnos ir bendrą sveikatą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (127 kreditai): Sveikatos filosofija / Sveikatos sociologija, Akademinis ir profesinis raštingumas, Bendravimo psichologija ir konfliktų valdymas, Profesinė etika ir bioetika, Burnos anatomija, mikrobiologija ir histologija, Specialybės užsienio kalba, Burnos higienisto darbo aplinka, ergonomika ir komandinis darbas, Infekcijos kontrolė odontologijoje, Bendroji anatomija ir fiziologija, Įvadas į odontologiją ir farmakologija, Vidaus ligos ir burnos patologija, Individualioji burnos higiena, Vaikų burnos ir dantų ligos, Paciento sveikatos elgsenos korekcija ir valdymas, Bendroji biochemija ir imunologija, Profesionalioji burnos higiena I, Suaugusiųjų burnos ir dantų ligos, nuskausminimas, Pirmoji medicinos pagalba ir injekcijos, Burnos sveikatos tyrimų metodai, Burnos ligų epidemiologija, Visuomenės sveikata, Burnos sveikatos ir elgsenos kursinis darbas, Burnos gleivinės ligos ir periodontologija, Profesionalioji burnos higiena II, Darbo organizavimas ir kokybės vadyba odontologijos įstaigoje, Odontologinė radiologija, Profesionalioji burnos higiena III, Burnos sveikatą stiprinančios elgsenos ugdymas bendruomenėje, Profesionalioji burnos higiena IV, Ortopedinė odontologija, ortodontija, implantologija.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditai).
Praktikos (35 kreditai): Burnos ligų profilaktikos praktika, Darbo su pacientu praktika I, Darbo su pacientu praktika II, Darbo su pacientu ir bendruomene praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Burnos higienos studijų programoje ypatingas dėmesys skiriamas burnos sveikatos ugdymui bendruomenėje, orientuojantis į Skandinavijos šalių burnos ligų profilaktikos modelį.
Burnos higienos studijų programos studentai aktyviai įsitraukia į dėstytojų atliekamus unikalius gyvenimo kokybės, susijusios su burnos sveikata, tyrimus įvairiose bendruomenės grupėse.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti burnos higienistais, kurie verčiasi burnos priežiūros specialisto praktika pagal burnos higienisto profesinę kvalifikaciją odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigose, turinčiose odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licenciją teikti burnos higienisto paslaugas.
Burnos higienistas dirba savarankiškai pagal savo kompetenciją arba bendradarbiaudamas su gydytojais odontologais ir gydytojais odontologais specialistais.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-02-11