Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sporto ir turizmo vadyba (anglų k. - Sports and Tourism Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6105

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

V6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji vadybininkai studijuoja turizmo infrastruktūrą, sporto verslą, turizmo verslą, turizmo išteklius, turizmo ir sporto vadybą, sporto renginių organizavimą ir įrenginius, organizacijų administravimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė praktika, mokomoji praktika ir profesinė praktika. Jos metu studentai susipažins su organizacijos veikla, darbo turiniu, plėtros perspektyvomis, valdymo struktūromis, vadybininko darbo principais, įgaus įgūdžių planuoti veiklą, organizuoti darbą. Praktinių studijų trukmė - 600 val.
Turizmo ir sporto vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.