Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kaimo plėtros administravimas (anglų k. - Administration of Rural Development)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

ASU_BA_Administration of Rural Development_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121LX036

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji viešojo administravimo bakalaurai pagal kaimo plėtros administravimo studijų programą studijuoja kaimo vystymą, viešojo sektoriaus organizacijų administravimą, kaimo plėtros ir regioninę politiką, kaimo kultūros vadybą ir kraštotvarką, sistemų teorijos pagrindus, kaimo socialinės infrastruktūros valdymą, verslo organizavimą, kaimo informacines sistemas, konsultavimo vadybos pagrindus ir kt.. Iš viso studijuojami 45 studijų dalykai.
Numatyta profesinės veiklos praktika, kurių trukmė - 440 val.
Jos metu susipažįstama su kaimo plėtros organizacijų veikla, įtvirtinamos ir įvertinamos įgytos studijų programos pagrindų ir specialaus lavinimo dalykų teorinės žinios, ugdomi praktiniai vadybinio bei administracinio darbo gebėjimai, išanalizuojant kaimo plėtros išteklius, bendruomenių poreikius, ekonomines, socialines problemas, pateikiant jų sprendimo būdus ar parengiant vietovės plėtros, organizacijos veiklos projektą.
Kaimo plėtros administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinįjį išsilavinimą.