Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Statybos inžinerija ir uosto statiniai (anglų k. - Civil Engineering and Port Facilities)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-21

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_Statybos inžinerija_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121EX067

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450732

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji statybos inžinieriai studijuoja medžiagų atsparumą, metalines, medines, plastmasines ir gelžbetonines konstrukcijas, pastatų ir statinių architektūrą, statybinę mechaniką, inžinerinę geodeziją, statybos darbų technologiją ir organizaciją, inžinerinę grafiką ir kt.
Vykdoma mokomoji praktika kurios metu įtvirtinami ir tobulinami organizacijos pažinimo, įgūdžių lavinimo tiesioginiame darbe gebėjimai. Praktinių studijų trukmė - 640 val.
Statybos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.