Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Žemėtvarka (anglų k. - Land management)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aplinkos inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6623

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX034

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550731

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji žemėtvarkos inžinieriai studijuoja fotogrametriją ir kartografiją, geodeziją, geografines informacines sistemas, kompiuterinę žemėtvarkos grafiką, žemės išteklių informacines sistemas, žemės kadastrą, žemės sausinimą ir drėkinimą, žemės ūkio pagrindus, žemėtvarką, žemėtvarkos darbų organizavimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: geodezijos, fotogrametrijos, dirvotyros ir žemėtvarkos gamybinė praktikos. Praktinių studijų trukmė – 21 savaitė. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami žemetvarkos projektų ir schemų rengimo, žemės sklypų registravimo, žemės sandorių atlikimo, konsultacijų teikimo ir kt. gebėjimai.
Žemėtvarkos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti žemėtvarkos inžinieriais.