Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Atlikimo menas (anglų k. - Performance Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211PX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470215

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Atlikimo meno studijų programos tikslas- parengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus, muzikos atlikėjus (instrumentalistus, dainininkus, solistus, įvairios sudėties ansamblių muzikantus, dirigentus), gebančius savo kūryba ir kitomis meninėmis priemonėmis veikti muzikinę (kultūrinę) tradiciją, ne tik profesionaliai atliekant kūrinius solo ir įvairios sudėties ansambliuose ir orkestruose, bet ir analizuojant, komentuojant ir įtakojant muzikinės raidos procesus.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Argumentuoti muzikos reiškinius šiuolaikiniame kultūriniame kontekste.
2. Pagrįsti muzikos kūrinio raidos dėsningumus, siekiant įvertinti kūrinio kūrybines technologijas.
3. Analizuoti ir vertinti meninės ir kūrybinės veiklos procesus, muzikos, kaip kultūros dalies, kintančias sritis (kūrimą, suvokimą, vartojimą ir sklaidą).
4. Parengti kūrybinį projektą, atliekant programoje nurodytą repertuarą.
5. Atlikti skirtingų stilių, žanrų ir formų muziką, atskleidžiant savo bei kompozitoriaus meninės individualybės savybes.
6. Koncertuoti įvairiuose kultūriniuose ir socialiniuose kontekstuose ir projektuose.
7. Lyginti skirtingų atlikėjų įvairių atliekamų kūrinių interpretacijas.
8. Atpažinti, analizuoti ir palyginti skirtingų epochų, žanrų muzikinės kalbos elementus.
9. Supažindinti klausytojus ir atlikėjus su atliekamų kūrinių sukūrimo istorija, kompozitoriais, atstovaujančiais įvairius istorinius laikmečius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, darbas grupėse, savarankiškas darbas, pedagoginės praktikos, baigiamieji meno projektai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (vyksta tarpiniai atsiskaitymai raštu bei grojamieji) ir baigiamųjų meno projektų metu. Visi dalykai įvertinami – egzaminu. Taikoma kaupiamojo vertinimo balo sistema, kurio procentinė išraiška nustatyta studijų dalyko programos apraše. Studentų žinios per egzaminus vertinamos 10 balų sistemoje,

Specializacijos:
Akordeonas,
Choro dirigavimas,
Sceninių žanrų dainavimas,
Koncertinių žanrų dainavimas,
Džiazas (dainavimas, bosinė gitara, fleita, fortepijonas, gitara, klarnetas, mušamieji instrumentai, saksofonas, trimitas, trombonas,), Fortepijonas,
Akompanimentas,
Pučiamieji instrumentai (baritonas, fagotas, fleita, klarnetas, obojus, saksofonas, trimitas, trombonas, tūba, valtorna),
Mušamieji instrumentai (būgnai, marimba); Pučiamieji ir mušamieji instrumentai – kamerinis;
Styginiai instrumentai (smuikas, altas, gitara, kontrabosas, violončelė),
Styginiai instrumentai - kamerinis
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-