Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kino menas (anglų k. - Film Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Kinas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211PX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470215

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-03-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas: Antrosios pakopos studijų programos Kino menas tikslas – rengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius kino kūrėjus, atitinkančius tarptautinius standartus, išmanančius kino meno specifiką, gebančius atsakyti už kūrinio meninę vertę, jo sukūrimą ir įgyvendinimą, pritaikant kūrybines vadybos, dramaturgijos, režisūros, montažo ir vaizdo formavimo technikos žinias, taip pat gebančius analizuoti ir vertinti kino projektus bendrame kultūriniame bei socialiniame kontekste. Magistrai lavina intelektą ir plečia erudiciją, derindami meninės praktikos patirtį su meno tyrimais.
Specializacijos: Garso dizainas, Prodiusavimas, Vaizdo operatorius, Vaizdo režisūra
Studijų programos skiriamieji bruožai: Tai vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, rengianti profesionalius, kino meno specifiką išmanančius absolventus; rengianti pagrindinę kino komandą: garso režisierių, kino prodiuserį, vaizdo operatorių, vaizdo režisierių.
Studijų programa išskirtinė dėl gilinimosi į latentinio vaizdo kūrimo specifiką, kuri ne tik maksimaliai praplečia kūrybos galimybes, bet ir suteikia gebėjimų kūrybiškai restauruoti turimus šalies archyvus.
Programos dėstytojai – žymiausi šalies kino kūrėjai.
Profesinės veiklos galimybės: Baigę antrosios pakopos studijų programos Kino menas studijas asmenys gali dirbti Lietuvos ir užsienio kino ir TV produkcijos gamybos kompanijose, taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje veikloje.
Tolesnių studijų galimybės: Baigę antrosios pakopos studijų programą Kino menas absolventai gali tęsti studijas meno doktorantūroje.