Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540211

Valstybinis kodas

P42021103

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Fotografas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesinis standartas, PSJ01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Fotografas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-04

Programos moduliai

31116

Programos apimtis kreditais

110
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Fotografo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam fotografui parengti, kuris gebėtų atlikti parengiamuosius fotografavimo proceso darbus, fotografuoti peizažą, architektūrinių ansamblių eksterjerą ir interjerą, reportažą bei fotografuoti studijoje daiktus ir žmones, sukurti studijinį apšvietimą ar prisitaikyti prie esamo įvairioje aplinkoje, parengti fotografijas spausdinimui ir jas spausdinti.