Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521013

Valstybinis kodas

P32101306

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSI01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-21

Programos moduliai

30982

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Modulinė duonos ir pyrago gaminių kepėjo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą duonos ir pyrago gaminių kepėją, gebantį dirbti duonos ir pyrago gaminių kepimo ir konditerijos įmonėse. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyta 4 privalomieji moduliai: Maisto produktų ir žaliavų parinkimas ir paruošimas; Duonos gaminių gaminimas; Pyrago gaminių gaminimas; Kreminių gaminių gaminimas. Taip pat – 2 pasirenkamieji moduliai: Spurgų gaminimas; Kruasanų gaminimas. Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu bus vertinamos kompetencijos: parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas, gaminti duonos ir pyrago bei kreminius gaminius. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję duonos ir pyrago gaminių kepėjo kvalifikaciją, galės dirbti duonos, konditerijos įmonėse.