Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540613

Valstybinis kodas

T43061305

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Jaunesnysis programuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Testas stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Jaunesnysis programuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-09-12

Programos moduliai

30805

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą. Asmenys, įgiję šią kvalifikaciją, galės dirbti informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose jaunesniaisiais Java programuotojais. Programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 3 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Informacinių sistemų projektavimas ir kūrimas, Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas, Programavimo aplinkos ir kūrimo proceso valdymas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos mokslų studijų krypties programas.