Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521012

Valstybinis kodas

T32101202

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Plaukų ir grožio priežiūra

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Kirpėjas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Kirpėjas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-21

Programos moduliai

30521

Programos apimtis kreditais

35
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų kirpti ir dažyti plaukus moterims, kirpti plaukus vyrams ir vaikams. Programoje numatyti 2 privalomieji moduliai: moterų plaukų kirpimas ir dažymas bei vyrų ir vaikų plaukų kirpimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: trinkti moterų plaukus; atlikti moterų plaukų bazinius kirpimus; šviesinti plaukus; dažyti plaukus; trinkti vyrų ir vaikų plaukus; atlikti vyrų ir vaikų plaukų bazinius kirpimus. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal tęstines profesinio mokymo programas.