Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521012

Valstybinis kodas

P32101201

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Plaukų ir grožio priežiūra

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Vizažistas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Vizažistas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-18

Programos moduliai

30359

Programos apimtis kreditais

45
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Vizažisto modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai atlikti makiažą ir grimą. Programoje numatyti 2 privalomieji moduliai: Makiažo atlikimas, Grimo atlikimas. Taip pat 2 pasirenkamieji moduliai: Blakstienų priauginimas, Kūno tapyba. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: parinkti dekoratyvinės kosmetikos priemones makiažui atlikti; atlikti makiažą; parinkti priemones grimui atlikti; taikyti skirtingas grimo technikas. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal IV LTKS lygio kosmetiko modulinę profesinio mokymo programą arba aukštojo sveikatos mokslo ar technologijų studijų krypties programas.