Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laivų korpusų surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520716

Valstybinis kodas

T32071601

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Laivų korpusų surinkėjas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Laivų korpusų surinkėjas, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-11

Programos moduliai

20289

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Laivų korpusų surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų gaminti laivo korpuso detales, surinkti laivo korpuso mazgus ir sekcijas, formuoti laivo korpusą ant stapelio, atlikti laivo korpuso baigiamuosius darbus. Programoje numatyti 4 privalomieji moduliai: Laivo korpuso detalių gaminimas, Laivo korpuso mazgų ir sekcijų surinkimas, Laivo korpuso formavimas ant stapelio, Laivo korpuso baigiamieji darbai. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: brėžinių skaitymas, korpuso detalių gaminimas bei mazgų ir sekcijų surinkimas, dujinis pjovimas, elekrolankinis suvirinimas trumpomis siūlėmis. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję laivų korpusų surinkėjo kvalifikaciją, galės dirbti įvairiose laivų statybos ir laivų remonto įmonėse. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo inžinierinės studijų krypties programas.