Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sukirpėjo-konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540723

Valstybinis kodas

T43072302

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Tekstilė (apranga, avalynė ir oda)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Sukirpėjas-konstruktorius, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Turėti LTKS III-IV lygio siuvėjo ar lygiavertę kvalifikaciją arba neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytas siuvėjo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Sukirpėjas-konstruktorius, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-06-27

Programos moduliai

20234

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Sukirpėjo-konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sukirpėjui-konstruktoriui parengti, kuris gebėtų dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo paslaugas ir konstruoti drabužius, sudaryti pagrindinius drabužių brėžinius ir drabužių modelines konstrukcijas, parengti drabužių lekalus, sudaryti drabužių išklotines ir sukirpti drabužių detales.