Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmo vadyba (anglų k. - Tourism Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX046

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslai:
Rengti šiuolaikinės darbo rinkos poreikius atitinkantį turizmo specialistą darbui turizmo industrijoje, išmanantį turizmo verslo specifiką, gebantį savarankiškai spręsti problemas ir prisitaikyti nuolat kintančioje verslo aplinkoje, suteikti aukštąjį koleginį išsilavinimą, leidžiantį absolventams sėkmingai konkuruoti turizmo rinkoje.
Studijų rezultatai:
Tobulėti ir vystyti gebėjimus pagal asmeninį pasirinkimą ir poreikius. Bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje ir tarpkultūrinėje verslo erdvėje.
Organizuoti, planuoti ir administruoti turizmo įmonės veiklą.
Analizuoti verslo aplinką, priimant tinkamus turizmo verslui sprendimus. Diegti ir įgyvendinti modernius darniosios plėtros principus versle. Taikyti teorines žinias vertinant turizmo verslo būklę ir valdys pokyčius.
Kurti ir įvesti į rinką turizmo produktus. Valdyti turizmo paslaugas ir jų pardavimo procesus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kūrybiškumą skatinanti metodika „Creativity platform“, užduotys panaudojant ,,Amadeus’’, ,,Fidelio’’, ,,Tez Tour’’ turizmo ir svetingumo programas, situacijų analizė, diskusijos, paskaitos, seminarai, idėjų generavimo sesijos, situacijų modeliavimas, savarankiški darbai, individualios ir grupinės užduotys, projektai, literatūros studijos, lyginamoji analizė, ekskursijos, simuliacija, gerosios patirties analizė, refleksijos, aplanko metodas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas: tarpiniai atsiskaitymai (apklausos raštu ir žodžiu), savarankiški darbai, savarankiškų darbų portfolio, refleksijos, egzaminas arba projektas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Socialinė verslo aplinka (kultūros istorija, verslo psichologija, verslo teisė); Verslo anglų kalba; Verslo vokiečių kalba; Ekonomika (ekonomikos teorija, ekonominė statistika);
Rinkodara (elektroninė rinkodara, vartotojų elgsena, turizmo rinkodara); Vadyba (vadybos teorija, turizmo vadyba);
Turizmo ištekliai (Lietuvos turizmo ištekliai, turizmo išteklių praktika, turizmo organizavimo pagrindai, kelionių geografija); Turizmo paslaugos ir projektai (transporto paslaugos, apgyvendinimo paslaugos, maitinimo paslaugos, turizmo projektai); Turizmo paslaugų pardavimas (turizmo paslaugų produkto kūrimas ir pardavimas, Taikomoji programa, verslo praktinis mokymas);
Įmonių materialinių ir finansinių išteklių valdymas (įmonės ekonomika, finansai, buhalterinė apskaita, verslo informacijos valdymas); Darnioji plėtra (įmonių socialinė atsakomybė, verslo etika, darbo ir civilinė sauga);
Komunikacija (specialybės kalba, iškalba, tarpkultūrinė komunikacija);
Profesinė praktika, Baigiamoji praktika, Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamųjų dalykų modulis. Renkamasi iš VK siūlomų laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Laisvai pasirenkamų dalykų kreditų suma lygi 10 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Galimybė išvykti praktikai ar studijoms į užsienį (Turkija, Ispanija, Kipras, Graikija, Didžioji Britanija, Kroatija, Bulgarija, t.t.);
24 praktikos realioje darbo aplinkoje savaitės;
Bendradarbiavimas su Lietuvos turizmo asociacija, didžiausiomis turizmo verslo įmonėmis;
Realių verslo ir viešojo sektoriaus problemų sprendimas;
Darbas su IT sistemomis: Amadeus, Fidelio, Tez Tour rezervacinė Sistema;
Naudojama Danijos Olborgo universiteto mokslininkų sukurta „Kūrybinės aikštelės“ (Creative platform) metodika siekiant skatinti studentų kūrybiškumą ir inovatyvumą.
Galima rinktis studijas lietuvių arba anglų kalbomis.
Pasirinkus ištęstines studijas galima studijuoti ir nuotoliniu būdu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gebės dirbti turizmo paslaugų teikimo įmonėse ir jų padaliniuose pardavimų ar produkto vadybininkais, sudaryti kelionių produktus bei juos pardavinėti, būti gidais (pažymėjimą gali įgyti studijų metu) ar kelionių vadovais, taip pat dirbti turizmo informacijos centruose klientų aptarnavimo vadybininkais. Vadovauti įmonių padalinių darbui, kurti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali tęsti pagal universitetinių studijų bakalauro ir magistro programas Lietuvoje ir užsienyje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-27