Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansai (anglų k. - Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6120

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

ISM Final Evaluation Report_Finance study field 2022.pdf
ISM_Finansų_vertinimo išvadų nr. SV4-21 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k.docx

Valstybinis kodas

6121LX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450412

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pagrindiniai studijų dalykai: Matematinė analizė, Ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindai, Anglų kalba (I ir II), Finansų pagrindai, Akademinių darbų rašymas ir pristatymas, Diskrečioji matematika, Logika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Finansų apskaita (I ir II), Finansų valdymas (I ir II), Globalioji ekonomika, Valdymo apskaita, Statistinė duomenų analizė, Strateginis valdymas, Valstybės finansai, Investicijų valdymas, Verslo informacinės sistemos, Finansų rinkos ir institucijos, Verslo etika, Asmeniniai finansai, Organizacijų ekonomika, Ekonometrija.
Paskutinį semestrą atliekama finansų praktika įmonėje (400 akademinių valandų).