Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Garso režisūra (anglų k. - Sound Directing)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211PX034

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470211

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji audiovizualinio meno magistrai, garso režisieriai studijuoja naujausią garso įrašymo technologiją, TV ir kino filmų garsinimą, mokslo tiriamojo darbo pagrindus, kompiuterinę muziką ir kt.
Praktinės studijos vyksta etapais: mokomojoje kino studijoje, garso aparatinėje bei įrašų studijoje, TV, radijo, kino bei reklamos gamybos studijose. Praktinių studijų trukmė – 6 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami muzikos, garsų ar teksto įrašinėjimo, redagavimo, apdorojimo, transformavimo bei dislokavimo, įrašų leidybai parengimo ir kt. gebėjimai.
Garso režisūros studijų programa skirta asmenims, turintiems audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti garso režisieriais.