Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Fotografija ir medijos menas (anglų k. - Photography and media arts)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Medijų menas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA_Fotografija_ir_medijos_menas_MA_2014.pdf
VDA_Fotografija_ir_medijos_menas_MA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211PX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470211

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji audiovizualinio meno magistrai, fotografijos ir medijos menininkai studijuoja kompoziciją ir projektavimą, meno kūrinio kontekstualizavimą, vykdo priešdiplominį seminarą ir kt.
Vykdoma priešdiplominė praktika. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami įvairios vaizdo ir garso technikos naudojimo, reklamų kūrimo ir kt. gebėjimai.
Fotografijos ir medijos meno studijų programa skirta asmenims, turintiems meno studijų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti audiovizualinio meno magistrais, fotografijos ir medijos menininkais.