Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grafika (anglų k. - Graphic Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-19

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA Grafika MA_2013.pdf

Valstybinis kodas

6211PX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailės magistrai, dailininkai grafikai studijuoja taikomąją ir vaizduojamąją grafiką, estampą, knygos meną, šriftą ir kaligrafiją, hermeneutiką, emblemiką ir heraldiką, dizaino teoriją, piešimą, tapybą ir kt.
Vykdoma kūrybinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami plakatų, knygų viršelių kūrimo, firminių ženklų kūrimo, kompiuterinių programų naudojimo ir kt. gebėjimai.
Grafikos studijų programa yra skirta asmenims, turintiems dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais.