Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Melioratorius, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

The land reclamation worker

Valstybinis kodas

PROFKVAL01875

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-27

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: melioracijos statinių statyba, priežiūra, remontas ir rekonstravimas.
Darbo sąlygos: dirbama lauke, dažnai įvairiomis oro sąlygomis. Darbo metu privaloma dėvėti darbo drabužius.
Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Darbo priemonės: melioracijos statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos įranga, mechanizmai, melioracijos mašinos.
Papildoma informacijas: melioratorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.
Jam svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė.
Melioratorius geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija.
Įgiję šią kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, atliekančiose melioracijos statinių statybos, priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos darbus.