Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Krosnininko padėjėjas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Oven builder assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01862

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) įrengimas ir remontas.
Veiklos uždaviniai: 1) sandėliuoti kietu kuru kūrenamų šildymo įrenginių (išskyrus katilus) medžiagas, gaminius ir įrangą; 2) paruošti ir sutvarkyti krosnininko darbo vietą; 3) mūryti konstrukcijas iš plytų; 4) mūryti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus) pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus; 5) montuoti iš surenkamų elementų kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus; 6) remontuoti kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus) pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus
Darbo sąlygos: veikla susijusi su kruopščiu, sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dažniausiai dirbama uždarose patalpose.
Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, mūrijimo įrankiai, plytų ir akmenų pjovimo įrankiai ir įranga, skiedinio ruošimo įrankiai, įranga ir inventorius, skiedinių medžiagos, matavimo prietaisai ir kt.
Papildoma informacija: krosnininko padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Krosnininko padėjėjas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Krosnininko padėjėjas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba, prisitaiko prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, atliekančiose šildymo sistemų įrengimo darbus arba kartu su aukštesnės kvalifikacijos krosnininku vykdyti individualią veiklą.