Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Stage technical service employee

Valstybinis kodas

PROFKVAL01850

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: įvairių renginių (madų kolekcijų pristatymo, koncertų, miesto švenčių, gatvės renginių ir pan.) techninis aptarnavimas pagal užsakovo pageidavimą: scenos projektavimas, montavimas-demontavimas, garso ir šviesos aparatūros montavimas-demontavimas, renginio įgarsinimas, apšvietimas, vidžėjavimas (vaizdo projekcijų valdymas).
Tipinės darbo priemonės: scenos įranga ir metalinės konstrukcijos, telferiai ir įvairūs pakėlėjai, šviesų, vaizdo ir garso įranga.
Tipinės darbo sąlygos: darbas atviroje erdvėje ir uždarose patalpose įvairiame aukštyje, su svorio kėlimo įrenginiais. Darbas įvairiomis oro sąlygomis. Darbas susijęs su fiziniu krūviu. Montažo-demontažo metu būtina dėvėti apsaugines priemones: šalmą, specialius drabužius, pirštines, specialią avalynę. Galima konfliktinių situacijų rizika ir jų sprendimas. Darbas susijęs su įtampa ir stresu, dažnai pasitaiko nenormuotos darbo valandos.
Papildoma informacija: kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti scenos įrangą ir techniką nuomojančioje įmonėje, kultūros namuose, koncertinėje įstaigoje, arenoje ar dirbti laisvai samdomą darbą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Parengti scenos konstrukcijų montavimo – demontavimo darbines schemas.
2. Surinkti scenos konstrukcijas pagal techninę užduotį.
3. Transportuoti ir sandėliuoti scenos konstrukcijas.
4. Montuoti scenos garso įrangą pagal techninę užduotį.
5. Valdyti scenos garso įrangą.
6. Transportuoti ir sandėliuoti scenos garso įrangą.
7. Montuoti scenos apšvietimo įrangą pagal techninę užduotį.
8. Valdyti scenos apšvietimo įrangą.
9. Transportuoti ir sandėliuoti scenos apšvietimo įrangą.
10. Montuoti scenos vaizdo įrangą pagal techninę užduotį.
11. Valdyti scenos vaizdo įrangą.
12. Transportuoti ir sandėliuoti scenos vaizdo įrangą.