Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Laivų mechanikas, inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Ship mechanic, engineer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01833

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų