Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Suvirintojas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Welder

Valstybinis kodas

PROFKVAL01741

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-06-12

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo:
saugiai dirba, paruošia metalo paviršių briaunas suvirinti, suvirina siūles įvairiose erdvinėse padėtyse, virina plienus elektrokontaktiniu būdu, suvirina dujomis plienus, spalvotuosius metalus ir jų lydinius, nustato siūlių defektus ir juos ištaiso, sujungia paviršius lituojant, virina pusautomačiais visose erdvinėse padėtyse, suvirina konstrukcijas volframiniu elektrodu inertinių dujų aplinkoje, pjauna metalą deguonimi, pjauna metalą lankiniu būdu, pjauna metalą oriniu lankiniu būdu, pjauna metalą plazminiu būdu, pažįsta verslo aplinką bei vertina savo galimybes.