Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Stogdengys, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Roofer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01739

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-24

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Stogdengio kvalifikacija reikalinga norint dirbti stogdengiu. Asmuo, įgijęs stogdengio kvalifikaciją, turi: gebėti skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti medžiagas, dengti stogą ritininėmis, prilydomosiomis, sintetinio kaučiuko plastikinėmis ir kitomis dangomis, dirbti su specialiąja dujų įranga, rankiniais elektriniais įrankiais, mokėti įrengti ir dengti įvairių formų šlaitinius ir plokščiuosius stogus, naudoti medžiagas, skirtas plokščių ir šlaitinių stogų įrengimui, jų dengimui, apšiltinimui ir remontui, mokėti paruošti įrankius ir mechanizmus darbui pagal paskirtį ir jų eksploatavimo taisykles, sumontuoti gegnių sistemas, jų konstrukcijas, įrengti darbinį paklotą (pagrindą), pritvirtinti stogo konstrukcijų vėdinimo ir vandens nutekėjimo sistemas, dangas, specialios paskirties elementus, įrengti papildomas stogo detales, dengti šlaitinį ir plokščią stogą jam skirtomis dangomis, pakeisti ir suremontuoti senas stogo konstrukcijų dalis, dangas, apsauginius sluoksniusžinoti medienos apdirbimo technologijas, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ekonomikos, verslo ir darbo teisės pagrindus mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis Stogdengio kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal stogdengio mokymo programą. Norintiems siekti stogdengio kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję stogdengio kvalifikaciją asmenys gali dirbti stogdengiais statybos įmonėse, vykdančiose bendruosius statybos arba specialiuosius stogo įrengimo darbus, kurti privačią verslo įmonę ir vadovauti kitiems darbininkams.