Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Siuvėjas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

The tailor

Valstybinis kodas

PROFKVAL01730

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Siuvėjo veiklos objektas – įvairių siuvimo paslaugų teikimas užsakovams, kvalifikuotas darbas siuvimo įmonėse: darbo vietos pasiruošimas, medžiagų pažinimas ir sukirpimas, įvairių drabužių siuvimas pagal technologines schemas, drabužių konstrukcijos parinkimas ir pritaikymas, lekalų parengimas ir detalių sukirpimas, drabužių paruošimas primatavimui, drabužių siuvimas ir taisymas, drabužių drėgminis šiluminis apdorojimas, drabužių modeliavimas.
Kvalifikacija gali būti suteikiama tik įgijus šiuos kvalifikacijos vienetus: informacijos valdymas, siuvėjo darbo vietos paruošimas, drabužių detalių sukirpimas, kirpinių ir reikalingos furnitūros paruošimas, drabužių detalių siuvimas, drabužių detalių jungimas į gaminį, drabužių be pamušalo siuvimas, drabužių su pamušalu siuvimas, baigiamieji siuvimo darbai, drabužių taisymas.
Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, gebės dirbti su įvairia siuvimo, sukirpimo ir drėgminio šiluminio apdorojimo įranga, nusimanys apie įrangos techninę būklę, gebės ją parengti darbui pagal technologinius reikalavimus, siūti drabužius su primatavimais, taisyti drabužius bei modeliuoti darbužius
Asmuo, siekiantis mokytis pagal šią kvalifikaciją teikiančias pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, turi turėti mažiausiai pagrindinį išsilavinimą.
Kvalifikacija gali būti įgyjama studijuojant pirminio profesinio mokymo įstaigose ir kolegijose pagal trumpąsias studijų programas, mokantis darbo vietose, įgyjant kompetencijas neformaliuoju ir savaiminiu būdais.