Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Logistas-ekspeditorius/4

Pavadinimas anglų kalba

Forwarding agent of logistics

Valstybinis kodas

PROFKVAL01600

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-23

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: priima užsakymą, naudojasi informacinėmis technologijomis ir biuro technika, informuoja klientus, priima ir išduoda krovinius, prižiūri saugomus krovinius, tvarko sandėlio logistikos operacijų apskaitą, saugiai dirba, paruošia krovinius pervežti, parenka transportą, organizuoja pavojingų ir greitai gendančių krovinių transportavimą, kontroliuoja vairuotojų darbo ir poilsio režimą, atlieka krovinių tarptautinių pervežimų teisinį reguliavimą, organizuoja muitinės kontroliuojamų krovinių gabenimą pagal tarptautinę garantijų sistemą, planuoja vežimo maršrutą ir jį kontroliuoja, parengia krovinio lydraščius, organizuoja muitinės formalumų atlikimą, organizuoja krovinių draudimą.