Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjas/4

Pavadinimas anglų kalba

Small Business Services Provider

Valstybinis kodas

PROFKVAL01365

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-01-18

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: tiria rinką, įsteigia smulkiojo verslo įmonę, priima verslo sprendimus ir juos pagrindžia, planuoja įmonės (padalinio) darbus, parengia verslo planą, organizuoja darbą smulkiojo verslo įmonėje, organizuoja įmonės apskaitos tvarkymą, aprašo darbuotojų vaidmenį įmonėje, parenka darbuotojų motyvavimo priemones, apibrėžia profesinės veiklos vertinimo kriterijus, tvarko smulkios įmonės dokumentaciją, bendrauja ir bendradarbiauja su verslo partneriais ir klientais, kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją, kuria įmonės įvaizdį.