Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešosios įstaigos Vilniaus verslo kolegijos Klaipėdos padalinys

Identifikatorius

88888880814365

Pavadinimas anglų kalba

Public Institution Vilnius Business College, Klaipeda Department

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nuostatai.docx

Grupė

Aukštoji mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kolegija

Adresas

Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 686 50121, +370 657 52585, www.kolegija.lt, info@kolegija.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 686 50121

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Aukštoji mokykla, kurios pagrindinė veikla yra koleginių studijų, su studijomis susijusios veiklos ir taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
VI
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio bakalauro diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos