Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kėdainių profesinio rengimo centras

Identifikatorius

88603090293

Pavadinimas anglų kalba

Kedainiai Vocational Training Centre

Kodas

111966767

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Kedainiu PRC2022.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla, Pagrindinė mokykla

Adresas

Kėdainiai, Šėtos g. 105, LT-58117

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Neformaliojo vaikų švietimo grupės techninio ugdymo mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija, Neformaliojo vaikų švietimo grupės techninio ugdymo mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 347 68302, +370 347 68302, http://www.prc.kedainiai.lm.lt, kedainiuprc@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos