Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541011

Valstybinis kodas

T43101101

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Namų ūkio paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 1, Metais
Grupinio mokymosi, 2, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-20

Programos moduliai

10053
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam komunalinio ūkio paslaugų darbuotojui parengti, kuris gebėtų dirbti pastatų santechninių sistemų remonto ir priežiūros, apdailos ir staliaus darbų veiklos srityse. Programoje numatyti 9 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: karšto ir šalto vandens tiekimo vamzdynų detalių paruošimas montavimui, metalinių konstrukcijų suvirinimas rankiniu lankiniu būdu, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas ir priežiūra, mūro sienų tinkavimas, grindų plytelių klojimas, išorinių pastato sienų apšiltinimas, medinių detalių gaminimas rankiniais medienos apdirbimo įrankiais, medinių pastato dalių remontas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Praktika atliekama įmonėse, kurios dirba santechninių sistemų remonto ir priežiūros, apdailos ir stalių veiklos srityse, teikia komunalines paslaugas. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įvertinus asmens įgytas kompetencijas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė dalis. Įgiję komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo kvalifikaciją absolventai galės dirbti samdomu darbininku komunalinių paslaugų įmonėse, užsiimti individualia darbine veikla teikiant paslaugas namuose, aptarnaujant privačius namus, teikiant komunalinio ūkio darbus pavieniams asmenims ir/ar šeimoms, nedidelėms įstaigoms (mokykloms, darželiams), daugiabučių namų bendrijoms, seniūnijų teritorijose fiziniams ir juridiniams asmenims. Įgijus komunalinio ūkio paslaugų darbuotojo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.